Zpět na portfolio

Konverze špejcharu na byty - Kvasiny

Koncept studie.

Bohužel studie "předána" investorem ke zpracování v jiné firmě...

 

Spolupráce

AG Atelier s.r.o