Zpět na portfolio

Lázně Běloves

Architektonicko urbanistický koncept studie pro studii proveditelnosti problémového řešení.

Zpracováno pro město Náchod.

 

Spolupráce

AG Atelier s.r.o.