Zpět na portfolio

lokalita Nová Sibiř Východ - Rychnov n.Kn.

Urbanistický návrh výstavby lokality 33 RD včetně regulativů.

Jižní svah na okraji intravilánu v blízkosti centra obce.