Zpět na portfolio

Poutní areál Panny Marie Sedmi radostí v Malých Svatoňovicích

Rozsáhlý projekt úprav a rekonstrukce celého poutního barokního areálu.

Kostel Panny Marie, objekt studánky, Lurdská kaple, fara, kostelnický domek-roubenka, nové řešení areálu.

Památkově chráněné objekty.

 

studie

zaměření stávajícího stavu

projekt pro stavební povolení