Zpět na portfolio

RD Býšť

Poměrně malá parcela s ochranným pásmem VN.

 

Ve stavbě.