Zpět na portfolio

Služby

NABÍDKA SLUŽEB
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
architektonicko urbanistické prověřovací studie
stavební a technické prověřovací studie
vizualizace
fotografické a grafické práce
územní studie a návrhy změn územního plánu
zaměření stávajícího stavu
dokumentace pro uzemní řízení
dokumentace pro stavební řízení
rozpočty a výkazy výměr
dokumentace pro výběr dodavatele
dokumentace pro provedení stavby
dokumentace skutečného provedení
návrhy interiérů
barevná řešení fasád
spolupráce při provádění staveb - autorský dozor
STAVEBNÍ DOZOR, TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
INŽENÝRING
STATIKA STAVEB
TECHNICKÉ PROFESE A JEJICH KOORDINACE
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY INTERIÉRŮ
ZAJIŠTĚNÍ VÝSTAVBY

ODBORNÉ KONZULTACE

 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 

architektonické studie
koncepty, návrhy
vizualizace
fotografické a grafické práce
stavební a technické prověřovací studie
architektonicko urbanistické prověřovací studie
územní studie a návrhy změn územního plánu
dokumentace pro uzemní řízení
dokumentace pro stavební řízení
rozpočty a výkazy výměr
dokumentace pro výběr dodavatele
dokumentace pro provedení stavby
dokumentace skutečného provedení
návrhy interiérů
barevná řešení fasád
spolupráce při provádění staveb - autorský dozor

zaměření stávajícího stavu


STAVEBNÍ DOZOR

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

INŽENÝRING

(soustředění technických služeb pro obstarání všech nutných vyjádření a souhlasů a vyřízení záležitosti na úřadech)

STATIKA STAVEB

TECHNICKÉ PROFESE

CELKOVÁ KOORDINACE DÍLČÍCH ŘEŠENÍ

ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY INTERIÉRŮ

ZAJIŠTĚNÍ VÝSTAVBY